Wtyczka dodaje do menu kontekstowego kontaktu opcje do ukrycia opisu wybraƄca.

Tags: repo

Changelog

0.2.0.1 2014-03-17

0.2.0.0

0.1.0.1

0.1.0.0