Wtyczka wczytuje z pliku listę wcześniej zdefiniowanych opisów i zmienia je co ustaloną ilość sekund.

Plik musi znajdować się w folderze profilu i mieć nazwę AutoDescriptions.txt (kodowanie Unicode).


Changelog

0.1.0.1 2014-03-17

0.1.0.0