Wtyczka dodaje do listy kontaktów karty/zakładki. Do tworzenia kart wtyczka nie używa grup kontaktów, lecz stworzone wcześniej przez użytkownika filtry listy. Dzięki temu możemy otrzymać więcej niż tylko podział kontaktów ze względu na przynależność do grupy, ale także ze względu na siec(i), etc. Możliwość podziału zależy od możliwości wbudowanych filtrów. Karty stają się widoczne po stworzeniu przynajmniej jednego filtra.

Wtyczka nie działa z ukrytym menu głównym okna!!!


Changelog

0.4.3.0 2014-03-17

0.4.2.0

0.4.1.0

0.4.0.0

0.3.3.0