Wtyczka umożliwia komunikację z innymi osobami znajdującymi się w sieci lokalnej za pomocą protokołu Bonjour. Dodatkowo wymagane jest zainstalowanie usługi Bonjour Print Services for Windows (aplikację można pobrać tu).

Usługa jest wymagana, ponieważ do komunikacji w sieci lokalnej protokołu Bonjour używają także inne komunikatory (m.in Pidgin na GNU/Linux, iChat na Mac OS X), dzięki czemu nie ograniczamy się tylko do jednego komunikatora (a nawet i OSu) w obrębie sieci.


Changelog

0.0.0.4 2014-03-17 Beta

0.0.0.3 Beta

0.0.0.2 Beta

0.0.0.1 Beta