Wtyczka do automatycznego, okresowego tworzenia kopii zapasowych plików konfiguracyjnych WTW.

Kopie tworzą się automatycznie przy starcie WTW z minimalnym odstępem czasu równym 12 godz. (można też stworzyć kopię ręcznie za pomocą menu).


Changelog

0.1.0.2 2014-03-17

0.1.0.1

0.1.0.0

0.0.0.1