Prosta wtyczka umożliwiająca wysyłanie plików na zdefiniowany serwer FTP i automatyczne wysyłanie linku do kontaktu gdy plik znajdzie się na serwerze.


Changelog

0.4.2.0 2014-03-17

0.4.1.0

0.4.0.0

0.3.2.0

0.3.0.0