Czyli zmiana statusu za pomocą kombinacji klawiszy. Liczba odpowiada konkretnemu statusowi, statusy zmieniamy za pomocą kombinacji Ctrl + Shift + liczba odpowiadająca statusowi:

  1. Niedostępny
  2. Dostępny
  3. Porozmawiajmy
  4. Jestem zajęty
  5. Zaraz wracam
  6. Wrócę później
  7. Niewidoczny

Dodatkowo kombinacja Ctrl + Shift + 8 wywoła na pierwszy plan okno WTW wraz z aktywowanym polem do wpisywania opisu.

Tags: repo

Changelog

0.1.1.0 2014-03-17

0.1.0.0

0.0.0.1