Wtyczka dodaje do okna rozmowy przycisk, dzięki któremu możemy do okna edycji wkleić wcześniej zdefiniowane wyrażenia (można je edytować w opcjach wtyczki). W skrócie podręczny schowek często używanych słów (np adres E-mail, itp).


Changelog

0.1.1.1 2014-03-17

0.1.1.0

0.1.0.1

0.1.0.0

0.0.1.0