Prosta wtyczka przyciągająca okno główne programu do krawędzi ekranu...


Changelog

0.2.0.2 2014-03-17

0.2.0.1

0.2.0.0

0.1.1.3

0.1.1.2